Ιστορίες Επιτυχίας Dietnet

48+4 σελίδες


 

Βιβλίο με Ιστορίες Επιτυχίας της Διαιτολογικής Μονάδας Dietnet.

Η Refresa ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εκτύπωση σε ειδικό χαρτί Conqueror 120γρ για τις εσωτερικές σελίδες και 300γρ για το εξώφυλλο.

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI